แพ็กเกจสุดคุ้ม

แพ็คเกจ Syndi2

FREE TRIAL

ทดลองใช้งานฟรี 15 วัน

SILVER

390/เดือน 5,8803,900/ปี

GOLD

990/เดือน 11,8809,900/ปี

PLATINUM

2,300/เดือน 27,60023,000/ปี

DIAMOND

5,000/เดือน 60,00050,000/ปี
ฟังก์ชั่นพื้นฐาน

จำนวนสินค้า

500

5,000

10,000

20,000

50,000

เชื่อมต่อกับอย่างละ

3 ร้านค้า

10 ร้านค้า

25 ร้านค้า

50 ร้านค้า

100 ร้านค้า

เชื่อมต่อกับ

1 domain

3 domains

5 domains

10 domains

20 domains

แอดมิน

1 คน

5 คน

10 คน

10 คน

15 คน

คำสั่งซื้อ

3,000/เดือน

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

คำสั่งซื้อ

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

Lazada Frame

เปลี่ยนกรอบรูปได้

50 บาท เปลี่ยนกรอบรูปเพิ่ม 1,000 สินค้า
80 บาท เปลี่ยนกรอบรูปเพิ่ม 2,000 สินค้า
150 บาท เปลี่ยนกรอบรูปเพิ่ม 5,000 สินค้า
50 บาทเพิ่ม 1,000 สินค้า
80 บาทเพิ่ม 2,000 สินค้า
150 บาทเพิ่ม 5,000 สินค้า

250 สินค้า

2,500 สินค้า

5,000 สินค้า

10,000 สินค้า

20,000 สินค้า

Syndi Chat
เชื่อมต่อกับอย่างละ

3 ร้านค้า

10 ร้านค้า

25 ร้านค้า

50 ร้านค้า

100 ร้านค้า

ข้อความตอบกลับ

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

เชื่อมต่อกับ

bot reply

10 ข้อความ/วัน

50 ข้อความ/วัน

500 ข้อความ/วัน

500 ข้อความ/วัน

500 ข้อความ/วัน

bot rsp review

-

50 ข้อความ/วัน

500 ข้อความ/วัน

500 ข้อความ/วัน

500 ข้อความ/วัน

bot marketing

-

50 ข้อความ/วัน

500 ข้อความ/วัน

500 ข้อความ/วัน

500 ข้อความ/วัน

**เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด**